ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ


မဲဆန္ဒနယ်

  •  

ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် 

  •  

အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်

  •  

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် 

  •  

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ( တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ) မဲဆန္ဒနယ်

အတည်ပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်း

  •  

ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်

  •  

အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် 

  •  

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် 

  •  

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ( တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ) မဲဆန္ဒနယ်

ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် 

  •  

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ပယ်ဖျက်ကြောင်း ကြေညာခြင်

လွှတ်တော်အလိုက် ဆန္ဒမဲရရှိမှု 

 

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု

 


ရှေ့သို့