ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ


မဲဆန္ဒနယ်  
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်  

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု


ရှေ့သို့