ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုများ


စဉ် ကန့်ကွက်လွှာ
အမှုအမှတ်
ရွေးကောက်ပွဲ
ခုံအဖွဲ့
ကန့်ကွက်လွှာ
တင်သွင်းသူ
ကန့်ကွက်လွှာ
တင်သွင်းခံရသူ
မဲဆန္ဒနယ် ကန့်ကွက်လွှာ
(အနိုင်)
မှတ်ချက်
၁/၂၀၁၇  ၁။ ဦးလှတင့်(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြဝင်း(အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဝင်းဆွေ(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးတင်ယု
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဝင်းမင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဦးဝင်းမင်း  
၂/၂၀၁၇ ၁။ ဦးလှတင့်(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြဝင်း(အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဝင်းဆွေ(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးနေလင်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးနေကျော်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)
မြို့နယ်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဦးနေကျော်  
၃/၂၀၁၇ ၁။ ဦးလှတင့်(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြဝင်း(အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဝင်းဆွေ(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးကျော်ဇင်ဟိန်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးကျော်ဆွေဝင်း(ခ)
ဦးအာလူး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ကော့မှူးမြို့နယ်၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဦးကျော်ဆွေဝင်း
(ခ)ဦးအာလူး
 
၄/၂၀၁၇ ၁။ ဦးစိုးရယ်(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးခင်မောင်သန်း
   (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးသန်းဝင်း(အဖွဲ့ဝင်)
ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးရှာမွေလရှဲန်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊
ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊
ရှမ်းပြည်နယ်
ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး အယူခံမှု
အမှတ်
(၂/၂၀၁၇)
၅/၂၀၁၇ ၁။ ဦးစိုးရယ်(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးခင်မောင်သန်း
     (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးသန်းဝင်း(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစံရွှေ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးခင်မောင်ဝင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)၊
ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊
ရှမ်းပြည်နယ်
ဦးခင်မောင်ဝင်း  
၆/၂၀၁၇ ၁။ ဦးလှတင့်(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြဝင်း(အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဝင်းဆွေ(အဖွဲ့ဝင်)
ဒေါက်တာဝင်းမြင့်အောင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးညွန့်အောင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
မုံရွာမြို့နယ်၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ဦးညွန့်အောင်  

ရှေ့သို့