ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ


မဲဆန္ဒနယ်  
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
မဲရုံတည်နေရာနှင့် မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်စာရင်း
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်  

ရှေ့သို့