ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ


မဲဆန္ဒနယ်

ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ 

ပါတီအလိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေစာရင်း 

ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် 

 ရွေးကောက်ပွဲအစီရင်ခံစာ

 


ရှေ့သို့