ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုများ


 

ကန့်ကွက်လွှာ

အမှုအမှတ်

ကန့်ကွက်လွှာအမှု
လျှောက်ထားသူ လျှောက်ထားခံရသူ မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော် တိုင်း/
ပြည်နယ်
ကန့်ကွက်လွှာ
လျှောက်ထား
သည့်နေ့
အမိန့်ချမှတ်
သည့်နေ့
နိုင်သူအမည်
ဒေါ်လဲ့လဲ့အေး
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
မင်္ဂလာ
တောင်ညွန့်
ပြည်သူ ရန်ကုန် ၁၀-၄-၂၀၁၂ ၁၁.၉.၂၀၁၂ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း
ဦးချစ်သန်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါ်တင်တင်ရီ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ကျွန်းစု ပြည်သူ တနင်္သာရီ ၁၀-၅-၂၀၁၂ ၁၃.၉.၂၀၁၂ ဒေါ်တင်တင်ရီ
ဒေါက်တာအောင်မြတ်သူ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
လှည်းကူး ပြည်သူ ရန်ကုန် ၂၃-၄-၂၀၁၂ ၂၀.၉.၂၀၁၂ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
ဦးစိုးနိုင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးခင်မောင်သိန်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
စစ်ကိုင်း ပြည်သူ စစ်ကိုင်း ၂၃-၄-၂၀၁၂ ၁၇.၈.၂၀၁၂ ဦးခင်မောင်သိန်း

ရှေ့သို့