ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ


မဲဆန္ဒနယ်  
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ 
ပါတီအလိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေစာရင်း
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်  
 

 


ရှေ့သို့