ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Asho Chin National Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၅.၂.၂၀၁၂
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၇ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၇.၅.၂၀၁၂
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၆.၅.၂၀၁၂
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၅.၆.၂၀၁၂
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၅၅ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 48-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 48-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးဆလိုင်းဟန်ကြည် ၊ ဦးဆလိုင်းအောင်မင်းလှိုင်(ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ် ၅၃ (ဒီ)၊ တောင်သူကုန်းလမ်း၊ တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၅၀၄၃၇၀၉၊ ၀၁-၆၄၆၉၅၄ (ဦးဆလိုင်းအောင်မင်းလှိုင်)
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့