ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်


၁။ ပါတီအမည် -

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - National League for Democracy
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၁
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၂၁ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၂.၁၂.၂၀၁၁
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၁
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၅.၁.၂၀၁၂
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၄၇ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 41-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 41-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း(တွင်း/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၉၇/ခ)၊အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၅၁၇၉၂၄၇(ဦးဉာဏ်ဝင်း)၊ ၀၁-၅၅၅၁၅၆ (ရုံးဖုန်း/ဖက်စ်)
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့