ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

အမျိုးသားတိုးတက်မြင့်မားရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

အမျိုးသားတိုးတက်မြင့်မားရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - National Prosperity Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၃၀.၄.၂၀၁၃
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၉ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၇.၉.၂၀၁၃
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၇.၁၀.၂၀၁၃
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၄.၁၂.၂၀၁၃
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၆၆ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  59flg
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  59logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးကျော်စိန်
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ်(၆၄/၄)၊(၂၄) လမ်း၊နဝဒေးဥယျာဥ်အိမ်ရာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

ဝ၉-၂၅ဝဝ၅ဝ၁၅၅၊ ဝ၉-၇၉၅၅၆၃ဝ၁၁ (ဦးဝင်းခန့်)၊ဝ၉-၄၉၃၆၄၂၃၂ (ဦးဇေယျာဝင်းမြင့်)၊ ဝ၉-၄၂၈ဝ၃၄၃၆၃ (ဒေါ်စန်းသူဇာ)၊ 
ဝ၉-၄၂၅ဝ၂၃၆ဝ၂ (ဦးတင်ဌေးလင်း)

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့