ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

အမျိုးသမီးပါတီ (မွန်)


၁။ ပါတီအမည် -

အမျိုးသမီးပါတီ (မွန်)

၂။ ပါတီအမည် (English) - Women Party (Mon)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၄
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဒေါ်နွယ်နီစိုးပါ(၁၅) ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၈.၅.၂၀၁၅
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၆.၆.၂၀၁၅
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၅.၇.၂၀၁၅
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၉၆)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  87-WP-Flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  87-WP-Logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  မိသန်းရှင်၊ မိသန်းသန်းဆွေ (ထွေ/ မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

၅/ခ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြိုင်သာယာ၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၄၂၅၂၈၃၅၂၇ (ဒေါ်မိသန်းရှင်)
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  Download PDF

ရှေ့သို့