ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

၂၀၁၅ ခုနှစ်

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်


ရှေ့သို့