ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြင့်မားရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြင့်မားရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) -  The Yeomanry Development Party(YDP)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၁-၉-၂၀၁၈
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးဇော်ဝင်း ပါ (၁၈)ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၄-၂-၂၀၁၉
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၇-၂-၂၀၁၉
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ -

၂-၅-၂၀၁၉

၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် -

အမှတ်စဉ် (၁၁၃)

၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -

ဦးကျော်မြင့်(ခ)မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်၊ ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်(ထွေ/မှူး)

၁၂။ ပါတီနယ်မြေ -

ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး

၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ်(၂၆၁၆/က)၊ လှော်ကားလမ်း၊ (၇၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၇၉၁၆၆၂၆၃၅၊ ၀၉-၅၀၉၅၄၈၀
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  ရယူရန်

ရှေ့သို့