ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

လော်ဝေါ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

လော်ဝေါ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Lhaovo National Unity and Development Party (LNUDP)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ -

၂၃.၂.၂၀၁၅

၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးဒေါင်ခမ်ပါ(၂၁) ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၈.၅.၂၀၁၅
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၄.၆.၂၀၁၅
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၉.၆.၂၀၁၅
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၈၉)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  80-Flag-LNUDP
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  80-Logo-LNUDP
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -

ဒေါက်တာလခမ်ဒေါင်ခမ် (ဥက္ကဋ္ဌ) 

ဦးဒေးဝိ (အတွင်းရေးမှူး)

၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ် (၈၁)၊ ရပ်ကွက် (၂)၊ ဝိုင်းမော်မြို့ ၊ ကချင်ပြည်နယ်
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

၀၉-၄၀၀၀ ၄၁၀၃၇  (ဦးဒေါင်ခေါင်)၊ ၀၉-၄၇၁၀ ၆၉၂၇ (ဦးဒေးဝိဒ်)

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  Download

ရှေ့သို့