ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

လူထုပါတီ(The Party for People)


၁။ ပါတီအမည် -

လူထုပါတီ(The Party for People)

၂။ ပါတီအမည် (English) - The Party for People
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၈.၄.၂၀၁၅
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးမျိုးမင်းထွန်း (ခ) ပါစီပြည်ဟိန်းပါ (၁၇)ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၃.၆.၂၀၁၅
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ -

၁.၇.၂၀၁၅

၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ -

၂၃.၇.၂၀၁၅

၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် -

အမှတ်စဉ် (၉၈)

၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  89-Flag-NSP
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  89-Logo-NSP
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးမျိုးမင်းထွန်း (ခ) ပါစီပြည်ဟိန်း၊ ဦးအေးသိုက် ( ထွေ/မှူး )
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -  အမှတ်(၄/၃၆၁)၊ကာယ(၁၂)လမ်း၊သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

၀၉-၄၃၁၆၃၄၇၅၊၀၉-၇၉၀၄၁၂၈၈ (ဦးမျိုးမင်းထွန်း (ခ) ပါစီပြည်ဟိန်း)

၀၉-၇၉၅၈၇၀၅၈၉ (ဦးဇော်ဝင်း)

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  Download PDF

ရှေ့သို့