ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - La Hu National Development Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ပုဒ်မ ၂၅ အရ လျှောက်ထားခြင်း
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ပုဒ်မ ၂၅ အရ လျှောက်ထားခြင်း
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ပုဒ်မ ၂၅ အရ လျှောက်ထားခြင်း
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၃.၄.၂၀၁၀
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၉.၄.၂၀၁၀
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၃ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 1-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 1-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဒေါ်အေးသီတာမြင့်၊ ဦးဂျာပို (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ်(၄၉)၊ ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် အေးချမ်းသာယာလမ်းသွယ် (၃)ကြား၊ နယ်မြေ (၇)၊ ရပ်ကွက် (၁)၊ လားရှိုးမြို့။ 

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

ဝ၉-၄၉၂၁၉၆၇၂ (ဦးယောသပ်)၊ ဝ၉-၄၂၈၂၁၉ဝ၈၁၊ ဝ၈၂-၂၃၁ဝ၆၊ ဝ၉-၅၂၆ဝ၂၉၄

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့