ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ [Shan-ni Solidarity Party(SSP)]


၁။ ပါတီအမည် -

ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Shan-ni Solidarity Party(SSP)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ -

၁၉.၁၁.၂၀၁၄

၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးခင်မောင်စန်းပါ (၁၉) ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၉.၃.၂၀၁၅
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၅.၃.၂၀၁၅
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၀.၅.၂၀၁၅
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၈၄)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  75-Shanni-Flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  ShanNi-Logo ch
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးအောင်ခင်း၊ ဦးစိုင်းနိုင်နိုင်ကျော် (ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၁/၈၉)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ အေးသာယာရပ်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

၀၉-၅၁၉ ၂၇၀၀ 

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  Download PDF

ရှေ့သို့