ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Arakan League for Democracy Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၇-၂-၂၀၁၇
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးကျော်မြင့်ပါ (၂၀) ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၄-၄-၂၀၁၇
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၂-၅-၂၀၁၇
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၈-၇-၂၀၁၇
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၀၃)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးကျော်မြင့် (ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးမျိုးကျော်(ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၅၀၉)၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တော်မြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၅၁၄၃၈၂၃
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့