ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ[Arakan Front Party(AFP)]


၁။ ပါတီအမည် -

ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Arakan Front Party (AFP)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၉-၂-၂၀၁၈
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးစိုးထွန်းမိုး ပါ (၂၂)ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၁-၁၀-၂၀၁၈
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၃၁-၁၀-၂၀၁၈
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ -  ၁၁-၁-၂၀၁၉
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၁၁)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - Flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  Logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဒေါက်တာအေးမောင်၊ ဦးစိုးဝင်း ( အတွင်းရေးမှူး-၁ )
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ် (၇၇)၊ ပန်းခြံလမ်း၊ ရူပတောင်ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၄၂၁၇၂၄၃၈၀ (ဦးစိုးဝင်း)
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  ရယူရန်

ရှေ့သို့