ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (Mon Unity Party)


၁။ ပါတီအမည် - မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ
၂။ ပါတီအမည် (English) - Mon Unity Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၈
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - နိုင်တင်အောင် ပါ (၁၈)ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၇.၅.၂၀၁၉
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၃.၅.၂၀၁၉
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၁.၇.၂၀၁၉
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၁၇)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  နိုင်တင်အောင်၊ နိုင်စံတင် ( ထွေ/မှူး )
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၁၆)၊ (၁၉)လမ်း၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

၀၉-၂၅၅၉၆၄၄၄၅ (နိုင်စံတင်)

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  ရယူရန်

ရှေ့သို့