ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Mro Nationality Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၃.၁၂.၂၀၁၁
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၉ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၄.၁.၂၀၁၂
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၀.၂.၂၀၁၂
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၈. ၂.၂၀၁၂
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၅၂ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 45-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 45-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးအေးထွန်း၊ ဦးမင်းအောင်(တွင်း/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သပြေကုန်း၊ ဘူးသီးတောင် မြို့ ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၂၅၃၀၈၃၄၉၁၊ ၀၉-၂၅၂၃၇၆၃၈၁ (ဦးအေးထွန်း)
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့