ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားလယ်သမားမဟာမိတ်ပါတီ [Alliance of Myanmar’s Worker and Farmer Party (A.M.W.F.P)]


၁။ ပါတီအမည် -

မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားလယ်သမားမဟာမိတ်ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Alliance of Myanmar’s Worker and Farmer Party (A.M.W.F.P)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ -

၃၀-၈-၂၀၁၉

၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား -

ဦးတင်အေး ပါ ၂၀ ဦး

၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၂.၁၂.၂၀၁၉
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ -

၁၉.၁၂.၂၀၁၉

၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ -

၁၈.၃.၂၀၂၀

၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် -

အမှတ်စဉ် (၁၂၆)

၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးတင်အေး၊ ဦးလှနိုင် ( ထွေ/မှူး )
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ -

ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး

၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ်(၂၆၂၆)၊ အင်းဝင် (၄)လမ်း၊ နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

၀၉-၇၉၆၉၅၂၈၉၉

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - ရယူရန်

ရှေ့သို့