ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Myanmar Farmers' Development Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၂.၈.၂၀၁၂
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၈ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၄.၉.၂၀၁၂
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၂
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၆.၁၁.၂၀၁၂
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၆၁ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 54-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 54-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးကျော်စွာစိုး(ခ) ဦးကျော်စွာအောင်၊ ဒေါ်ခင်ခင်လင်း ( ထွေ/မှူး )
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(င/၁၀)၊ မြို့တော်(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

ဝ၉-၅၁၇၇၇၁၄ (ဦးကျော်စွာစိုး)၊ ဝ၁-၈၅၅၁ဝ၅၉၊ 
ဝ၉-၄၃၁၃၈၆၃၂ (ဒေါ်ခင်သန်းဦး)၊ ဝ၉-၄ဝ၁၆၂၉ဝ၃၄ (ဦးဝင်းလှိုင်)

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့