ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ


၁။ ပါတီအမည် - ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
၂။ ပါတီအမည် (English) - Federal Union Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၈.၈.၂၀၁၃
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၇ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၈.၁၀.၂၀၁၃
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၉.၁၁.၂၀၁၃
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၃
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၇၁ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  64flg
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  64logon
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -

ဦးစောသန်းမြင့်၊ ဦးကျော်ဇံသာ (တွင်း/မှူး ၁)

၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ် (၃၇)၊ ပါရမီလမ်း၊ နန်းပန်ရပ်ကွက်၊ ညောင်ရွှေမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၄၉၃၄၇၅၁၈၊ ၀၉-၂၀၄၂၉၉၆၊ ၀၉-၄၂၅၃၀၁၅၀၀
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့