ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ပြည်သူ့အင်အားပါတီ


၁။ ပါတီအမည် - ပြည်သူ့အင်အားပါတီ
၂။ ပါတီအမည် (English) - People Force Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၃.၄.၂၀၁၉
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးဌေးအောင် ပါ ၁၇ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၁.၇.၂၀၁၉
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၃၀.၇.၂၀၁၉
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၅.၉.၂၀၁၉
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၂၁)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးဌေးအောင် ၊ ဦးအေးဝင်း (တွင်း/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၅၆၁)၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၄၀၆၀၅၅၇၆၇၊ ၀၉-၄၄၃၄၃၃၄၄၇
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  ရယူရန်

ရှေ့သို့