ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ဓနုအမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ဓနုအမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Danu National Organization Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ -

၃၀.၁၀.၂၀၁၄

၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးခင်မောင်ညို ပါ (၃၆) ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၉.၂.၂၀၁၅
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၇.၂.၂၀၁၅
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၇.၄.၂၀၁၅
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၈၁)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  dnop-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  dnop-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးတင်မောင်ဦး၊ ဦးသိန်းဇော်(အတွင်းရေးမှူး-၁)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အိမ်အမှတ် (ဈ-၃၄၈)၊ သစ္စာလမ်း၊ စျေးတန်း (တောင်ပိုင်း) ရပ်ကွက်၊ ရွာငံမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉ - ၄၉ ၃၅ ၇၈၄၄
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  Download PDF

ရှေ့သို့