ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Danu National Democracy Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၃.၅.၂၀၁၂
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၂၇ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁.၆.၂၀၁၂
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၄.၆.၂၀၁၂
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၃.၇.၂၀၁၂
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၅၇ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 50-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးမင်းလွင်ဦး ၊ ဦးကိုကို (ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအနီး၊ ဗထူးလမ်း၊ စျေးတန်းရပ် ၊ ရွာငံမြို့နယ် ၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၄၉၃၅၉၀၀၈(ဦးမြသန်း)၊ ၀၉-၄၉၃၅၉၆၅၅ ဦးကိုကို၊ ၀၉-၄၉၅၉၇၃၉၈(ဦးရဲလွင်ဦး)၊ ၀၉-၄၉၂၅၀၂၆၄
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့