ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Democracy and Human Rights Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၆.၄.၂၀၁၂
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၂၂ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၂
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၅.၁၁.၂၀၁၂
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၂.  ၃.၂၀၁၃
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၆၃ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးကျော်မင်း(ခ)မာမောက်ရှောင်ရှူအာနောရူလာဟောက်၊

ဦးကျော်စိုးအောင် (တွင်း/မှူး)

၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၂၄) ၊ ပထမထပ်၊ (၁၀၁)လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၅၀၀၇၃၄၈၊ ၀၁-၆၆၇၈၈၀ (ဦးခင်ဇော်)၊ ၀၉-၇၃၂၄၇၈၈၇(ဦးကျော်မင်း)
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့