ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Daingnet National Development Party (D.N.D.P)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၀.၃.၂၀၁၅
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးအောင်ကျော်ဇောပါ (၁၇) ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၉.၇.၂၀၁၅
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၃.၇.၂၀၁၅
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၇.၈.၂၀၁၅
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၀၀)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  91-DNDP-Flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  91-DNDP-Logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးအောင်ကျော်ဇော၊ ဦးဘသောင်း(ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ် (၅၉၃)၊ မင်းစောမွန်လမ်း၊ အမှတ် (၄)၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ် (ယာယီ)
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၂၅၀၃၂၆၆၇၆ (ဦးအောင်ကျော်ဇော)
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  Download PDF

ရှေ့သို့