ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

တိုင်းလိုင် ( ရှမ်းနီ ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Tai-Leng Nationalities Development Party (T.N.D.P)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၀.၁.၂၀၁၂
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၈ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၆.၂.၂၀၁၂
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၈.၃.၂၀၁၂
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၀.၅.၂၀၁၂
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၅၃ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 46-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 46-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးစိုင်းဌေးအောင် ၊ ဦးစိုင်းကျော်ညွန့် ( ထွေ/မှူး )
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ်၊ အ-၁၅/၁၂၄၊ ၆၅(အေ)၊ ၁၁၉ x ၁၂၀ ကြား၊
ဂ-ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၂၅၈၈၈၀၂၉၅၊ ၀၉-၄၄၀၀၀၇၂၈၅
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့