ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - National Unity Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ပုဒ်မ ၂၅ အရ လျှောက်ထားခြင်း
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ပုဒ်မ ၂၅ အရ လျှောက်ထားခြင်း
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - -
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၉.၃.၂၀၁၀
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၉.၄.၂၀၁၀
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၂ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - tasanyaflag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးဟန်ရွှေ (ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ဒု-ဥက္ကဋ္ဌက ပူးတွဲထမ်းဆောင်သည်)၊
ဦးသိန်းထွန်း (ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ် (၂၄)၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

ဝ၁-၅၄၁၉၆၁(ဦးနေဝင်း)
ဝ၁-၅၅၇၄၈ဝ၊ ဝ၁-၅၅၄၂၁၉ (ဖက်စ်)ဝ၁-၅၅၇၄၅၆၊ ဝ၁-၃၈၆၉၃၆ (ဦးဟန်ရွှေ)

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့