ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Zomi Congress for Democracy
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၈.၃.၂၀၁၂
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၇ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၅.၇.၂၀၁၂
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၆.၇.၂၀၁၂
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၇.၈.၂၀၁၂
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၅၉ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 52-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 52-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ပူဂင့်ကမ်းလျန်(ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ်(၂၀၃)၊ အခန်း(၁၈)၊(၃)လွှာ၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

ဝ၉-၄၂၁၇၁၅ဝ၁၁ (ဦးဂင့်ကမ်းလျန်)၊ ဝ၉-၅၁၉၉၉၅၃ (ဦးဇမ်ဇမုန်)၊ ဝ၁-၃၉၇၃၈၉

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့