ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ချင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီ [Chin National Party (CNP)]


၁။ ပါတီအမည် - ချင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီ
၂။ ပါတီအမည် (English) - Chin National Party (CNP)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၄.၁၂.၂၀၁၈
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးအေးထွန်းမင်း ပါ (၁၇)ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၃.၅.၂၀၁၉
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၄.၆.၂၀၁၉
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂.၈.၂၀၁၉
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၁၈)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - ကျောက်အိုးတောင်ကျေးရွာ၊ ကျောက်အိုးတောင်အုပ်စု၊ အောင်လံ မြို့နယ်၊ သရက်ခရိုင်၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

၀၉-၂၅၆၁၅၂၇၅၂

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  ရယူရန်

ရှေ့သို့