ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - [KHUMI (KHAMI) NATIONAL PARTY]
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၅.၁၁.၂၀၁၃
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးကျော်ထွန်း ပါ (၁၆)ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၃.၅.၂၀၁၄
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၀.၆.၂၀၁၄
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၆.၇.၂၀၁၄
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၇၆ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - fpty khume flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - fpty khume logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ချင်းပြည်နယ်အတွင်း
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၆)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ရိက္ခာရပ်ကွက်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၂၆၂၉၃၅၁၈၀(ဦးကျော်ထွန်း၊ ၀၉-၇၃၁၆၂၈၁၇
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့