ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကြိုတင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ(ပြည်တွင်း)


မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ

ရွေးကောက်ပွဲတွင် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်၏ ပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသော ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ် အသီးသီး အတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် ကြိုတင်၍ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသည်-

(၁) တပ်မတော်သားများနှင့် အတူနေ အိမ်ထောင်စုဝင်များ၊
(၂) မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် ကျောင်းသားများ၊
(၃) မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် သင်တန်းသားများ၊
(၄) မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် အခြားမဲဆန္ဒရှင်များ၊
(၅) အချုပ် ခံနေရသူများ၊
(၆) ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်နေရသော အတွင်းလူနာများ၊
(၇) အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသူများ။
ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများစာရင်းပြုစုခြင်း
လွှတ်တော် (၃) ရပ်အတွက် မဲစာရင်း ပြုစုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များအလိုက် နည်းဥပဒေ ၅၆(က) - ၁၊ ၂ ၊၃၊ ၄ တို့အတိုင်း ပြုစုရမည်-
    (၁) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် ယင်းသို့ ကြိုတင် ဆန္ဒမဲပေးသူများ၏ အမည်စာရင်းကို ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော မဲစာရင်းများ နှင့်ယှဉ်တဲ့ပြီး ရေးမှတ် ထားရမည်။ ယင်းတို့ ဆန္ဒပြုပြီးသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များ ပါရှိသည့် စာအိတ်များနှင့် လက်ခံ ဖြတ်ပိုင်းများကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အတွင်းရေးမှူး လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် ပုံစံ (၁၃) နှစ်စောင်နှင့် အတူ သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံမှူးမျာထံသို့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ သည့်နေ့တွင် မဲရုံမဖွင့်မီ ပေးပို့ရမည်။ ယင်းပုံစံ (၁၃) များတွင် မဲရုံမှူးက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တစ်စောင်ကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ကျန်တစ်စောင်ကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးအပ်ရမည်။
  (၂) သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံမှူးသည် ပုံစံ(၁၃)ပါ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးပြီး သူများ၏ အမည်များကို သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်းတွင် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲ ပေးပြီးကြောင်း မှတ်သားထားရမည်။
ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်း

သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပသို့ ရောက်နေသော တပ်မတော်သားများ၊ ကျောင်းသား များ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခံနေရသူများနှင့် ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်     ကုသနေ သူများသည် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ် အတွက် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက စီစဉ်ပေးရမည်။

မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရှိ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ
(၁) ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးသည် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့တွင် မိမိအမည် စာရင်းပါရှိသော မဲဆန္ဒနယ်မှ ကျော်လွန်၍ ခရီးသွားလာရန် ရှိလျှင် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက စီစဉ်ပေးရမည်။
(၂) မဲဆန္ဒနယ် အတွင်းရှိနေသော်လည်း အောက်ပါ အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် မဲရုံသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆန္ဒမဲ မပေးနိုင်သူများသည် ဆန္ဒမဲ ပေးလိုလျှင် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက စီစဉ်ပေးရမည်-
 
(က) အနာကြီး ရောဂါ စွဲကပ်နေခြင်း၊
(ခ) ရောဂါဝေဒနာ ပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရခြင်း၊
(ဂ) အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေခြင်း၊
(ဃ) သားဖွားနေခြင်း၊
(င) ရဲအချုပ်စခန်း သို့မဟုတ် အကျဉ်းစခန်းတွင် အချုပ် ခံနေရခြင်း၊
(စ) ဆေးရုံ၌ အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရခြင်း၊
(ဆ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် တပ်မတော်သား သို့မဟုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး သည် မဲစာရင်း ပါရှိရာဒေသမှ ကျော်လွန်၍ ယာယီ တာဝန် သွားရောက် ထမ်းဆောင်ရခြင်း။
(၃) ဆန္ဒမဲလက်မှတ် သို့မဟုတ် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်တွင် မိမိကိုယ်တိုင် ရေးသွင်းရန် အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ဆန္ဒပြုရမည့် နည်းလမ်းကို နည်းဥပဒေများဖြင့် သတ်မှတ် ပေးရမည်။
(၄)
(၁) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသောနေ့ရက်၌ မဲဆန္ဒနယ် အတွင်းတွင်ရှိ သော်လည်း မဲရုံသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်စွမ်း မရှိသော အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူ၊ အနာကြီး ရောဂါ စွဲကပ်နေသူ၊ နေအိမ်တွင် ရောဂါဝေဒနာ ပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရသူ နှင့် နေအိမ်တွင် မီးဖွားနေသူ များရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ မတိုင်မှီ မိမိအဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးကို စေလွှတ်၍ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်များအား ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး အရ ဆန္ဒမဲပေးလိုက  ပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် ဆန္ဒမဲမပေးလိုက ဆန္ဒမဲပေးခြင်း မပြုဘဲ နေနိုင်ကြောင်းကို ရှင်းပြရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်က ဆန္ဒမဲ ပေးလိုကြောင်း ပြောပါက ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။ ယင်းသို့ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ကိုယ်တိုင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်တွင် ရေးသွင်းရန် အခက်အခဲရှိလျှင် မဲစာရင်းတွင် ပါရှိသော ယင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ ဖခင်၊ မိခင်၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ တစ်ဦးဦးက ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ၏ ဆန္ဒအတိုင်း ယင်း၏ ရှေ့မှောက်တွင် ရေးသွင်းရမည်။ ထိုသို့ ကူညီမည့်သူ မရှိလျှင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲဝင် တစ်ဦးဦးက ယင်းပုဂ္ဂိုလ်က ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ရေးသွင်းရမည်။
(၂) အချုပ် ခံနေရသူနှင့် ပတ်သက်လျှင် ရဲအချုပ်စခန်း သို့မဟုတ် အကျဉ်းစခန်း အကြီးအမှူးကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက ဆက်သွယ်၍ အချုပ်ခံ နေရသူများ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေး ရမည်။ ရဲအချုပ်စခန်း သို့မဟုတ် အကျဉ်းစခန်း အကြီးအမှူးသည် ဤနည်းဥပဒေ ပါ နည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်၍ ယင်းအချုပ် ခံနေရသူများ ဆန္ဒပြုပြီးသော လက်မှတ်ပါ စာအိတ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ ပြန်လည် ပေးအပ်ရမည်။
(၃) ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်နေရသော အတွင်းလူနာနှင့် ပတ်သက်လျှင် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် ဆေးရုံ တာဝန်ခံနှင့် ဆက်သွယ်ရမည်။ ဆေးရုံတာဝန်ခံသည် ဤဥပဒေပါ နည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်၍ ဆေးရုံရှိ သက်ဆိုင်ရာ အတွင်းလူနာ၏ ဆန္ဒပြုပြီးသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ စာအိတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ ပြန်လည်ပေး အပ်ရမည်။
(၄) နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၂) နှင့် (၃) ပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် ရဲအချုပ်စခန်း သို့မဟုတ် အကျဉ်းစခန်း အကြီးအမှူး သို့မဟုတ် ဆေးရုံ တာဝန်ခံတို့သည် ဤနည်းဥပဒေခွဲပါ မဲဆန္ဒရှင်များအား ယင်းတို့၏ ရွေးကောက်မှု ဆိုင်ရာအခွင့် အရေးအရ ဆန္ဒမဲပေးလိုက ပေးနိုင်ပြီး ဆန္ဒမဲ မပေးလိုက ဆန္ဒမဲပေးခြင်း မပြုဘဲ နေနိုင်ကြောင်း ဦးစွာ ရှင်းပြရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်များက ဆန္ဒမဲပေးလိုကြောင်း ပြောပါက ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်စေရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။
(၅) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသောနေ့၌ မဲစာရင်း ပါရှိရာဒေသမှ ကျော်လွန်၍ သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် တပ်မတော်သား သို့မဟုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ ပေးလိုပါက ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက စီစဉ်ပေးရမည်။
မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် အခြားမဲဆန္ဒရှင်များ
(၁) ပုဒ်မ ၄၅၊ ပုမခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၇) ပါ မဲဆန္ဒရှင် များမှအပ အခြားဒေသရှိ စီမံကိန်းများ၊ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ် ကိုင်လျက်ရှိကြသော မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် အခြား မဲဆန္ဒနယ်များနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေကြသော မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့် ရရှိစေရေးအတွက်-
 
(က) ယင်းတို့သည် အမြဲတမ်းနေရပ်ရှိ မဲစာရင်းဖြင့် ထိုမဲဆန္ဒနယ် အသီးသီးတွင် ရွေးကောက်ခံမည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များကို မဲပေးလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-
 
(၁) မိမိတို့၏ အမြဲတမ်းနေရပ်သို့ သွားရောက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် နေ့မတိုင်မီ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ၌ ကြိုတင် ဆန္ဒမဲ ပေးခြင်း၊
(၂) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့၌ မိမိ၏ အမြဲတမ်း နေရပ်ရှိ သတ်မှတ်ထားသည့် မဲရုံတွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ဆန္ဒမဲ ပေးခြင်း။
 
(ခ) ယင်းတို့သည် မိမိတို့ အမြဲတမ်း နေရပ်သို့ သွားရောက်ပြီး မဲပေးလိုပါက မိမိတို့ ရောက်ရှိနေသော မဲဆန္ဒနယ်တွင် ရွေးကောက်ခံသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ခွင့် ရရှိစေရန် ယင်းတို့အတွက် မဲစာရင်း ထည့်သွင်းခြင်း၊ ကြိုတင် ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲ ပေးခြင်း၊ မဲရုံတွင် ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးခြင်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် အသီးသီး၏ နည်းဥပဒေ(၁၀) နှင့် နည်းဥပဒေ ၅၆(ခ) တို့အရ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

ရှေ့သို့