ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ


၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ

 


ရှေ့သို့