ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကျင့်ဝတ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ


ကျင့်ဝတ်များ
 •  

ပြည်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူများ၏ ကျင့်ဝတ်များ

 •  

နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူများ၏ ကျင့်ဝတ်များ

 •  

နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်

 •  

Code of Conduct for International Election Observers

လုပ်ငန်းစဉ်များ  
 •  

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့် စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် - အပိုင်း(၂)

 •  
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည့်စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်  - အပိုင်း(၁) "မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး  လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရန်အချက်များ"
 •  

ပြည်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 •  

နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 •  

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်လက်စွဲ

 •  

မြန်မာသတင်းမီဒီယာသမားများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလမ်းညွှန်

 •  

Issuance of the Procedures for International Election Observers

 
လက်ကမ်းစာစောင်များ
 •  

ကြိုတင်မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးအချက်အလက်များ

 •  

" မဲပေးကြပါစို့ " ပိုစတာ

 •  

ဆန္ဒမဲပေးနည်းအဆင့်ဆင့် ပိုစတာ - ၁

 •  

ဆန္ဒမဲပေးနည်းအဆင့်ဆင့် ပိုစတာ - ၂

 •  

ဆန္ဒမဲပေးနည်းအဆင့်ဆင့် လက်ကမ်းစာစောင် - ၁

 •  

ဆန္ဒမဲပေးနည်းအဆင့်ဆင့် လက်ကမ်းစာစောင် - ၂

 •  

သင့်အမည် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာ ပါ/မပါ စစ်ဆေးပြီးပြီလား ပိုစတာ

 •  

သင့်အမည် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာ ပါ/မပါ စစ်ဆေးပြီးပြီလား လက်ကမ်းစာစောင်

 •  

ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ဆန္ဒမဲပေးပါ ပိုစတာ

 •  

ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ဆန္ဒမဲပေးပါ လက်ကမ်းစာစောင်

 •  

ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရေး ပိုစတာ

 •  

ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရေး လက်ကမ်းစာစောင်

 •  

ခိုင်လုံမဲ နမူနာပုံစံများ

 •  

ပယ်မဲ နမူနာပုံစံများ

 •  

ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအတွက် ခိုင်လုံမဲ နမူနာပုံစံများ

 •  

ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအတွက် ပယ်မဲ နမူနာပုံစံများ

 •  

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင် သင့်အမည် ပါဝင်ပါသလား။

 •  

Are you on the Voter List?

                                                                        

FAQs
 •  

ပယ်မဲ၊ ခိုင်လုံမဲ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

 •  

ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအတွက် ပယ်မဲ၊ ခိုင်လုံမဲ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

 •  

FAQs ရွေးကောက်ပွဲစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဆိုင်ရာ မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

 •  

FAQs ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

 •  

FAQs ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း

 •  

FAQs Voter List ( Myanmar Version )

 •  

FAQs Voter List ( English Version )

 •  

FAQs Diplomatic Missions (Myanmar version)

 •  

FAQs Diplomatic Missions

 •  

FAQs International Election Observers (Myanmar version)

 •  

FAQs International Election Observers

 

 


ရှေ့သို့