ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကရင်အမျိုးသား ပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ကရင် အမျိုးသား ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Karen National Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂-၆-၂၀၁၄
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - (၁၅)ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၆-၇-၂၀၁၄
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၁-၈-၂၀၁၄
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၄-၁၀-၂၀၁၄
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်(၇၈)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  24-11-2014-karen-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  24-11-2014-karen-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  မန်းသိန်းရွှေ၊ မန်းကျော်ငြိမ်း (ထွေ/ မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ်(၇၁)၊ တတိယထပ်(ညာ)၊ စက်တွင်းလမ်း၊ ဂဠုန်ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

၀၉-၄၉၃၂၉၈၄၉၊ ၀၉-၄၄၈၀၂၁၉၂၃

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့