ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ


 

၁။ ပါတီအမည် -

ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Kayin Peoples Party (KPP)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၃၁.၃.၂၀၁၀
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၆ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၉.၄.၂၀၁၀
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၂.၅.၂၀၁၀
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၁.၅.၂၀၁၀
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၉ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 9-Flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 9-Logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးထွန်းအောင်မြင့် ၊ ဦးစောစေးဝါး(ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - တိုက်အမှတ် (၁၀)၊ အခန်းအမှတ် (၂၀၁)၊ ရွှေလင်ပန်းတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊ ရွှေနှင်းဆီလမ်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

၀၁-၆၁၁၆၁၂၊ ၀၁-၆၁၁၂၃၈၊ ၀၉-၅၁၈၀၁၆၄၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၀၈၀၆

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့