ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Ka Man National Development Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၅.၅.၂၀၁၀
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၆ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၃.၆.၂၀၁၀
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၆.၆.၂၀၁၀
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၅.၇.၂၀၁၀
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၃၆ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 32-flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 32-logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးလှတိုး (ခေတ္တဥက္ကဋ္ဌ)၊
 ဦးတင်လှိုင်ဝင်း(တွင်း/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၄၆၀)(၄လွှာ)၊ မြလေးရုံလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၇၃၀၆၇၃၁၄၊ ၀၉-၇၃၂၀၅၃၈၀၊ ၀၉-၇၃၂၀၅၃၈၀၊ ၀၉-၇၃၁၀၃၉၈၃(ဒု-ဥက္ကဌ) ၊ ၀၉-၈၆၃၅၇၄၅
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့