ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကချင်အမျိုးသားပါတီ (Kachin National Party)


၁။ ပါတီအမည်   ကချင်အမျိုးသားပါတီ
၂။ ပါတီအမည် (English) -

Kachin National Party

၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၈-၈-၂၀၁၉
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးဆိုင်းခွမ် ပါ ၁၈ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၉
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၇.၁၂.၂၀၁၉
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၃.၂.၂၀၂၀
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၂၅)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  KachinNationalFlag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  Logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးဘရန်ဒီး၊ ဦးရောဘတ် ( ထွေ/မှူး )
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အိမ်အမှတ်(၁၈၈)၊ နယ်မြေ(၇)၊ အေးချမ်းသာယာလမ်းသွယ်(၂)၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉.၄၀၃၇၀၆၄၇၆
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - ရယူရန်

ရှေ့သို့