ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ


၁။ ပါတီအမည် -

ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Kachin National Congress(KNC)
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၈.၈.၂၀၁၃
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၉ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၂.၁၀.၂၀၁၃
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၁.၁၁.၂၀၁၃
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၁.၁၂.၂၀၁၃
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၆၈ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  KNCflag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  KNClogo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -

 ဒေါက်တာMကောန်လ၊ ဦးဇယ်ဇောင်း(ထွေ/မှူး)

၁၂။ ပါတီနယ်မြေ -  ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ - အမှတ်(၆၉)၊ ဒူကထောင်ရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊
ကချင်ပြည်နယ်
၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် -

ဝ၉-၂၅၄ဝ၈၂၅၅၂၊ ဝ၉-၄၅၄၃၃၅၂ဝ၃၊ဝ၉-၄ဝ၂၇၆၃ဝ၁၈

၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့