ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ


စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည်  ရုံးဖုန်း လက်ကိုင်ဖုန်း Fax ဖုန်း
၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်း   ၀၉-၂၀၃၁၃၈၅  
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်စိုး ၀၂-၄၀၆၉၀၄၂ ၀၉-၂၅၀၁၀၇၄၈၇ ၀၂-၄၀၆၉၀၄၂
၂။ ကျောက်ဆည် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်ရှိန်   ၀၉- ၇၉၂၀၀၀၅၁၀ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ဟိန်း ၀၆၆- ၅၀၄၉၁ ၀၉-၂၁၅၀၇၁၀ ၀၆၆- ၅၀၉၉၇
၃။ ညောင်ဦး ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးမင်းသန်း   ၀၉-၂၆၂၄၀၈၅၅၆  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးနေမျိုးဝင်း ၀၆၁-၂၄၆၂၀၁၃ ၀၉-၅၂၇၆၄၉၈ ၀၆၁-၂၄၆၁၂၂၀
၄။ ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်း   ၀၉-၂၀၄၄၄၇၂ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်းထိုက် ၀၈၅-၂၀၂၁၇၀၁ ၀၉-၂၀၄၄၅၆၄ ၀၈၅-၂၀၂၈၄၃၂
၅။ မန္တလေး ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်အောင်   ၀၉-၉၇၀၃၁၂၅၁၂ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မင်းအေး ၀၂-၄၀၆၉၀၄၃ ၀၉-၂၅၇၃၂၃၈၄၈ ၀၂-၄၀၆၇၁၆၆
၆။ မိတ္ထီလာ ခရိုင်  ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းထွန်း   ၀၉-၂၀၀၆၄၄၅ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမင်းထိုက်   ၀၆၄-၂၀၃၅၄၅၁ ၀၉-၂၆၃၅၄၅၅၂၀ ၀၆၄-၂၀၃၅၄၆၁
၇။ မြင်းခြံ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်    ၀၉-၂၅၆၂၅၇၈၇၂ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ဇော် ၀၆၆-၂၀၂၂၁၂၆ ၀၉- ၅၁၇၆၀၂၂ ၀၆၆-၂၀၂၂၁၂၇
၈။ ရမည်းသင်း ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံတင့်   ၀၉-၂၁၇၃၆၂၇ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မင်း ၀၆၄-၄၀၇၉၀ ၀၉-၂၀၄၄၅၆၁ ၀၆၄-၄၀၇၉၉
၉။ ကျောက်ဆည် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသက်ထွန်း   ၀၉-၄၀၂၅၆၅၈၁၆  
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ခိုင် ၀၆၆-၂၀၅၀၄၉၇ ၀၉- ၄၄၄၀၀၉၅၁၈ ၀၆၆- ၂၀၅၀၅၈၀
၁၀။ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဆွေအေး   ၀၉-၄၂၄၉၆၃၁၇၂  
အတွင်းရေးမှူး ဦးဝမ်းတင် ၀၆၁- ၅၂၂၃၂  ၀၉-၆၈၁၉၇၀၅၆၂ ၀၆၁- ၅၂၂၃၀
၁၁။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်နှင်းအောင်   ၀၉-၄၃၁၈၃၂၃၈  
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေ ၀၂- ၈၀၉၁၅ ၀၉- ၇၉၈၉၆၉၉၈၁ ၀၂- ၈၂၂၁၂
၁၂။ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမြတ်သစ်   ၀၉-၇၉၇၇၃၄၂၉၂  
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်မြင့် ၀၂-၄၀၆၉၀၄၆ ၀၉- ၇၉၈၆၂၉၄၀၀ ၀၂-၄၀၆၀၀၅၈
၁၃။ ငါန်းဇွန် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးဝင်း   ၀၉-၄၀၂၅၂၄၈၆၅  
အတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်သိန်း ၀၆၆- ၄၆၂၄၀ ၀၉-၅၁၈၅၁၉၁ ၀၆၆- ၄၆၂၄၁
၁၄။ စဉ့်ကူး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်စိုး   ၀၉-၇၉၈၅၈၄၃၁၁  
အတွင်းရေးမှူး ဦးသက်ဆွေဦး ၀၈၆- ၃၅၂၅၂  ၀၉-၂၅၆၁၅၅၅၈၀ ၀၈၆- ၃၅၂၅၃
၁၅။ စဉ့်ကိုင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကံမြင့်   ၀၉- ၂၁၅၁၃၀၉  
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ဆန်းဦး ၀၆၆-၄၀၃၂၅ ၀၉-၄၀၂၆၈၀၈၇၂ ၀၆၆- ၄၀၃၆၆
၁၆။ ညောင်ဦး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချိုဦး    ၀၉-၇၉၄၈၅၇၃၂၄  
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မြင့်အောင် ၀၆၁- ၂၄၆၂၀၁၄ ၀၉- ၄၀၂၅၄၈၃၄၅ ၀၆၁- ၂၄၆၁၂၄၅
၁၇။ တံတားဦး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ထွေးထွေးညွန့်   ၀၉-၇၉၈၅၄၆၅၃၄  
အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်းနိုင် ၀၆၆- ၄၄၄၁၇ ၀၉-၇၉၇၉၉၆၉၃၀ ၀၆၆- ၄၄၄၁၄
၁၈။ တောင်သာ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်   ၀၉- ၇၉၆၄၅၆၇၀၃  
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ပြုံးကြည် ၀၆၆- ၇၀၉၁၉  ၀၉- ၂၀၃၇၂၃၅ ၀၆၆- ၇၀၉၂၀ 
၁၉။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြမောင်   ၀၉- ၇၉၁၃၈၂၆၂၇  
အတွင်းရေးမှူး ​ဒေါ်ဇင်မာဝင်း ၀၆၆- ၈၀၆၀၂ ၀၉- ၄၂၅၄၆၃၈၀၈ ၀၆၆- ၈၀၄၀၁
၂၀။ ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင့်လွင်ဦး   ၀၉- ၄၄၁၀၀၂၃၉၆  
အတွင်းရေးမှူး ​ဒေါ်ခင်စောယုသင်း ၀၂- ၅၈၀၉၅ ၀၉-၂၀၄၃၆၀၅ ၀၂- ၅၈၁၀၀ 
၂၁။ ပျော်ဘွယ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမြင့်   ၀၉-၇၉၂၉၁၇၇၆၂  
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်သီတာခိုင် ၀၆၄- ၄၈၀၅၆ ၀၉-၄၅၇၄၄၄၃၆၇ ၀၆၄- ၄၈၀၁၉
၂၂။ ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးအောင်   ၀၉- ၇၉၁၁၄၅၂၄၂  
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးအေးခန့် ၀၈၅-၂၀၂၁၇၁၆ ၀၉-၆၉၉၆၂၈၆၄၄ ၀၈၅-၂၀၂၁၇၀၂
၂၃။ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သန်း   ၀၉- ၉၇၀၁၈၁၁၄၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းစိုးနိုင် ၀၂- ၈၀၉၁၆  ၀၉-၂၅၆၅၂၅၆၅၈ ၀၂- ၈၂၂၁၃ 
၂၄။ မလှိုင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်တင်   ၀၉-၉၇၁၃၈၉၃၅၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင် ၀၆၄-၂၀၆၀၆၆၂ ၀၉- ၂၂၁၂၄၉၂  ၀၆၄- ၂၀၆၀၆၅၂
၂၅။ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲလင်း   ၀၉- ၄၂၂၂၂၇၇၇၇  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်းလွင် ၀၂-၂၈၃၂၀၀၃  ၀၉- ၂၀၁၅၄၄၀ ၀၂-၂၈၃၂၀၈၁
၂၆။ မိုးကုတ် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်း   ၀၉-၂၅၆၄၄၁၈၈၃  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးလွင်မျိုးအောင် ၀၈၆- ၂၀၀၁၉ ၀၉- ၂၅၈၅၅၅၇၄၆ ၀၈၆- ၂၁၁၁၁
၂၇။ မတ္တရာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းထွန်း    ၀၉- ၇၇၆၈၆၉၆၅၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွန်းလဲ့ရွှေရည် ၀၂- ၇၉၉၉၅ ၀၉- ၄၃၁၆၀၆၂၂ ၀၂- ၇၉၉၉၇ 
၂၈။ မိတ္ထီလာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်း    ၀၉-၄၃၀၄၄၀၉၅  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်မိုးလတ် ၀၆၄- ၂၆၄၇၈ ၀၉-၂၀၃၆၀၁၅  ၀၆၄- ၂၆၄၇၈
၂၉။ မြင်းခြံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဌေးဝင်း   ၀၉-၂၂၁၅၉၂၈  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စုလှိုင်ထွန်း ၀၆၆- ၂၀၂၂၁၃၀  ၀၉- ၄၄၄၀၄၅၈၅၅ ၀၆၆- ၂၀၂၂၁၂၈
၃၀။ မြစ်သားမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်း   ၀၉- ၃၃၀၂၇၅၅၅  
 အတွင်းရေးမှူး ​ဒေါ်ယဉ်မွန်ဖိုး ၀၆၆- ၆၀၁၃၀  ၀၉- ၄၀၂၆၃၉၆၄၁ ၀၆၆- ၆၀၁၃၂
၃၁။ ရမည်းသင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငွေသိန်း    ၀၉- ၇၉၄၉၇၆၄၅၈   
 အတွင်းရေးမှူး ဦးနေမျိုးအောင် ၀၆၄- ၄၀၇၉၇  ၀၉- ၇၉၈၂၈၂၂၀၇ ၀၆၄- ၄၀၈၀၀ 
၃၂။ ဝမ်းတွင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်အောင်    ၀၉-၂၅၉၂၀၀၇၈၈   
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိအိမိုး ၀၆၄- ၂၀၅၀၈၀၀  ၀၉- ၄၄၁၀၂၈၅၀၁ ၀၆၄- ၂၀၅၀၈၀၁ 
၃၃။ သပိတ်ကျင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြတ်စိုး   ၀၉- ၄၂၇၅၇၃၃၆၉  
အတွင်းရေးမှူး ​ဒေါ်ခိုင်သွယ့်မွန်စိုး ၀၈၆- ၃၀၁၆၆ ၀၉-၂၆၅၀၃၂၂၁၀ ၀၈၆-၃၀၁၆၅
၃၄။ သာစည် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်ဦး    ၀၉-၂၅၇၂၁၉၂၀၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၀၆၄- ၂၀၆၉၇၈၀ ၀၉- ၄၀၂၇၄၀၄၆၈ ၀၆၄- ၂၀၆၉၇၈၅ 
၃၅။ အမရပူရ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမြင့်   ၀၉- ၇၈၇၂၈၈၂၀၇  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်မော် ၀၂- ၄၀၅၆၀၂၉  ၀၉- ၇၉၇၅၅၀၂၈၀ ၀၂- ၄၀၅၆၀၃၂ 
၃၆။ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကိုကိုကြီး    ၀၉-၂၅၆၂၂၆၇၃၈  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နှင်းနှင်း ၀၂- ၆၉၀၄၅  ၀၉- ၇၉၃၅၃၀၈၇၆ ၀၂- ၆၀၀၃၂ 


တည်နေရာ
 


အမှတ် ( င-၈)၊(၇၀-၇၁) လမ်းကြား၊ (၃၄-၃၅) လမ်းကြား၊ မန်းရတနာအိမ်ရာ၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

 

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည်  ရုံးဖုန်း လက်ကိုင်ဖုန်း Fax ဖုန်း
၁။  ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းထွေး    ၀၉- ၄၂၃၃၃၆၆၆၃  
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်စိုးဝင်း ၀၆၇-၅၅၀၃၀၃

၀၉-၈၆၁၈၂၆၅

၀၆၇-၅၅၀၃၅၃ 
၂။  ဥတ္တရခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသန်း     ၀၉-၆၇၄၉၇၈၂၃၀  
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စွာဦး ၀၆၇-၅၁၀၁၈၇ ၀၉-၄၂၀၁၁၀၈၅၈ ၀၆၇-၅၁၀၂၁၀
၃။  ဒက္ခိဏခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မြင့်   ၀၉-၂၅၀၄၈၁၇၀၃  
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ဆင့် ၀၆၇-၅၅၀၃၀၈ ၀၉-၂၅၀၀၀၀၈၂၅ ၀၆၇-၅၅၀၃၅၄
၄။ ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးမောင်မောင် (ခ)

ဦးအောင်သူစိုး

 

၀၉-၈၉၉၂၃၃၇၅၅

 
အတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်ကို ၀၆၇-၈၉၈၅၀၀၈ ၀၉-၄၅၁၇၉၅၅၇၇ ၀၆၇-၈၉၈၅၀၀၈
၅။ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ငြိမ်း    ၀၉-၂၅၀၀၀၉၈၈၇၇  
အတွင်းရေးမှူး ‌ဒေါ်မေမဉ္ဇူ ၀၆၇-၅၅၀၃၁၃ ၀၉-၂၄၀၂၅၆၈ ၀၆၇-၅၅၀၃၅၂
၆။ တပ်ကုန်းမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးတင့်သိန်း   ၀၉-၅၁၃၃၅၉၈  
အတွင်းရေးမှူး ‌ဒေါ်မြသန္တာဌေး ၀၆၇-၈၀၇၁၁၄၂ ၀၉-၂၅၀၁၀၂၀၉၀ ၀၆၇-၈၀၇၁၁၃၆
၇။ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဝင်းမောင်   ၀၉-၉၅၀၁၅၅၂၅၂  
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်သူ ၀၆၇-၈၁၀၆၁၈၃ ၀၉-၂၆၃၄၄၄၇၀၀ ၀၆၇-၈၁၀၆၁၈၄
၈။ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစန်းလွင်   ၀၉-၄၂၀၇၂၃၃၆၉  
အတွင်းရေးမှူး ဦးရှိုင်းအောင် ၀၆၇-၅၁၀၁၆၃ ၀၉-၄၂၈၁၂၉၂၃၄ ၀၆၇-၅၁၀၁၈၆
၉။ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းရွှေ   ၀၉-၄၂၀၇၂၀၄၂၂  
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မိုးမိုးခိုင် ၀၆၇-၂၄၂၃၂ ၀၉-၄၀၀၅၇၅၂၅ ၀၆၇-၂၄၇၉၇
၁၀။ လယ်ဝေးမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဝင်း   ၀၉-၄၃၀၇၇၀၉၄  
အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်နိုင်ဦး ၀၆၇-၃၀၉၉၃ ၀၉-၄၂၀၇၁၂၇၅၁ ၀၆၇-၃၀၉၈၉
၁၁။ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းနိုင်   ၀၉-၄၀၀၄၃၉၅၆၃  
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆုပြည့်ဝန်း ၀၆၇-၄၁၇၈၆၉ ၀၉-၆၅၀၆၆၄၅၆ ၀၆၇-၄၁၇၈၀၄


တည်နေရာ
 
ရှေ့သို့